Ročník 2018 – VRCHOLY


VRCHOLY 2018                 

MAPA

VÝSLEDKY

 1. Buchtův kopec   813 m n. m.    

  49.6596811N, 16.1337742E

 2. Horní les   774 m n. m.   

  49.5912497N, 16.3420397E

 3. Devět skal   836 m n. m.
  49.6706422N, 16.0322581E

 4. Klucanina   415 m n. m.   

  49.3467758N, 16.4405947E

 5. Rozhledna Karasín   699 m n. m.

  49.5581078N, 16.2791500E

 6. Bozinka   448 m n. m.   

  49.4210314N, 16.3486942E

 7. Svatá hora   680 m n. m.   

  49.3694078N, 16.1572919E

 8. Mamlas   610 m n. m.   

  49.5768417N, 15.9190472E

 9. Žákova hora   810 m n. m.   

  49.6569444N, 15.9919606E

 10. Rozhledna Rubačka   585 m n. m.

  49.3230525N, 15.9575208E

 11. Tři kříže   675 m n. m.

  49.5580722N, 16.0870931E

 12. Zubštejn   688 m n. m.

  49.5303739N, 16.3266697E

 13. Lucký vrch 739 m n. m.

  49.7126183N, 16.1685786E

 14. Svojanov 555 m n. m.

  49.6272111N, 16.4082914E

 15. Hrobka Lobkowiczů 555 m n. m.

  49.4163075N, 15.9513994E

 16. Drátník/Monument Radka Jaroše 776 m n. m.

  49.6552647N, 16.0840206E

 17. Rozhledna Babylon u Kozárova 657 m n. m.

  49.4439667N, 16.4636536E

 18. Žižkova mohyla 530 m n. m.

  49.6029244N, 15.7368228E

 19. Vojtěchovská rozhledna 575 m n. m.

  49.7801525N, 15.9795258E

 20. Rosička 645 m n. m.

  49.5386578N, 15.8426686E